OM FÖRENINGEN

Föreningen Mathantverkare på Åland r.f. grundades 2017. Kärnan i den åländska föreningen var från början de personer som deltagit i projektet ”Kustens mat”, utbildning inom mathantverk. Under 3 år arrangerades det 2 vuxenutbildningar. Föreningen blev ett resultat av att samla den kunskap och de personer inom detta område, mathantverk.

Mathantverk är egentligen inte något nytt utan grundar sig på traditionella konserveringsmetoder. Det finns idag en växande yrkeskår av mathantverkare som har en viktig kunskap om mathantverksmässig förädling. Föreningen vill främja mathantverket genom att sprida information, delta i arrangemangen av utbildning och stöda nätverkandet bland mathantverkare. Föreningen synliggör mathantverkarna  och främjar förutsättningarna för mathantverket i Finland och på Åland.

2019 anlitade föreningen en verksamhetsledare tackvare verksamhetsbidrag från Landskapsregeringens penningautomatföreningens (paf-)medel.

Definitionen för Mathantverk

Vi följer den svenska definitionen som Eldrimner även omfattar. Eldrimner är ett nationellt resurscentrum för mathantverk i Sverige med över 20 års erfarenhet av denna bransch. Flera av de åländska mathantverkarna har fått sin utbildning vid Eldrimner.

Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården.

Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung.

Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter