Certifiering

BAKGRUND

Mathantverk har funnits i århundraden men definitionen av ett äkta mathantverk i Norden kommer ursprungligen från ett projekt som startades i Sverige som numer är känt som Eldrimner. Finland har startat ett eget projekt för att införa certifiering av mathantverk och i samarbete med Eldrimner skapat en definition som blir riksomfattande för mathantverkare.

DEFINITIONEN AV MATHANTVERK

Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter

MERVÄRDEN SAMBAND MED CERTIFIERING

Certifiering av mathantverk kan ge fler olika mervärden och anledningar till vad det finns för fördelar med certifieringen.  Här kommer en kort argumentslista för vad certifieringen kan bidra med:

 • Ge tydlig information till konsument
 • Skilja mellan äkta mathantverk och industriella livsmedelsprodukter
 • Konkurrenskraft
 • Visa att produkterna innehåller få tillsatser
 • Visa stolthet över mathantverket
 • Bekräfta livsmedelssäkerhet
 • Kvalitetsstämpel
 • Marknadsföring och synlighet

VILKA PRODUKTER KAN CERTIFIERAS?

 • Mathantverk med få eller inga tillsatser
 • Lokala råvaror
 • Framställning sker på råvarans villkor, inte maskinens.
 • Produkter och produktionslokaler uppfyller Livsmedelsverkets och livsmedelstillsyn myndigheternas föreskrifter.v

Få tillsatser

I grunden ska ett certifierat mathantverk inte innehålla livsmedelstillsatser men olika branscher har olika regler och undantag för att kunna använda E-tillsatser. Där tillsatsen anses vara nödvändig. Se mer under separat bransch längre ned.

Lokala råvaror och mekanisering

 • Närproducerade råvaror rekommenderas men inhemska råvaror tillåts.
 • Utländska råvaror som kryddor kan användas om inhemska inte finns att tillgå. Kryddblandningen tillverkas genom en mathantverks process av mathantverkaren själv.
 • Utländskt socker ska vara ekologiskt, andra sötningsmedel ska vara inhemska
 • Mekanisering av vissa delar i processen används för att underlätta det fysiska arbetet men i huvudsak anpassat till råvaran.
 • Erfarenhet och kunskap ska användas, inte automatik för att övervaka
 • Timer och termostat får användas i ugnar och rökskåp.

BLI CERTIFIERAD

Om ditt företag har produkter som passar in på definitionen och uppfyller kraven kan du ansöka om att certifiera produkterna genom följa ansökningsprocessen. 

Ansökningsprocessen i steg: 

OBS: Om certifieringen ska gälla för sommaren behöver ansökningsformuläret för produkten vara ifyllda innan sista april!

 • För att certifiera sig behövs ett medlemskap i mathantverk i Finland rf
 • Fyll i anmälningsblanketten för de produkter du vill certifiera

 • Mathantverk I Finland rf kommer granska produkterna och kommer att godkänna eller avslå ansökan

 • Betala fakturan för certifieringen, 45 € för första produkten sedan 30€ för alla andra produkter. 

 • Produkten är certifierad i 3 år och därmed få rättigheten att använda reklammaterial, till exempel använda loggan i egentryckta etiketter eller köpa klisteretiketter och metallskylt.

olika branscher

Klicka på separat flik för att se specifika regler och undantag för varje produktkategori.

 • Köttråvaran ska vara inhemsk och inte innehålla tillsatser. 
 • Köttproducenten ska uppges i ansökan.
 • Den grädde som används ska vara inhemsk och inte innehålla karragenan (E407), öl som tillsätts ska vara inhemsk, ost som används ska vara inhemsk och inte innehålla tillsatser osv. (I framtiden ska också dessa vara mathantverk.)
 • Kryddor kan vara utländska, om inhemska sådana inte finns, men de ska bestå av naturliga ingredienser och vara utan tillsatser.
 • Salt som tillsätts får inte innehålla klumpförebyggande medel (E554, E535, E536).
 • Spritdrycker som används till smaksättning ska vara inhemska.
 • Till patéer och pastejer accepteras för närvarande ansjovis som innehåller natriumbensoat, om ansjovis utan tillsats inte finns att få.
 • Syntetiska rökaromer eller kondenserad och återskapad rök tillåts inte. Röken eller rökaromen ska skapas med hjälp av naturlig rök i företaget som en del av tillverkningsprocessen eller hos en lokal samarbetspartner. Om en samarbetspartner sköter rökningen, ska det anges i ansökan.
 • Råvaran ska vara inhemsk. 
 • Som råvara kan i stället för fisk användas skaldjur eller musslor, förutsatt att de är lokala eller inhemska och att deras ursprung är känt. 
 • Syntetiska rökaromer eller kondenserad och återskapad rök tillåts inte. Röken eller rökaromen ska skapas med hjälp av naturlig rök i företaget som en del av tillverkningsprocessen eller hos en lokal samarbetspartner. Om en samarbetspartner sköter rökningen, ska det anges i ansökan.
 • Kryddor och smaksättare ska vara naturliga, utländska naturliga kryddor tillåts, om inhemska sådana inte finns. 
 • Salt som tillsätts får inte innehålla klumpförebyggande medel (E554, E535, E536).
 • Grädde (får inteinnehålla karragenan E407), olja, ost o.d. som används ska vara inhemska och inte innehålla tillsatser. I framtiden ska också olja, ost o.d. som används vara mathantverk.
 •  
 • Bär, frukt och grönsaker ska ha vuxit i Finland.
 • Odlaren anges i ansökan, om uppgiften finns tillgänglig.
 • Ekologiskt socker får vara utländskt, men övriga sötningsmedel ska vara inhemska och naturliga.
 • Kryddor kan vara utländska, om inhemska sådana inte finns, men de får inte vara syntetiska eller innehålla syntetiska ämnen.
 • Salt som tillsätts får inte innehålla klumpförebyggande medel. (E554, E535, E536).
 • Spritdrycker som används ska vara inhemska, utan tillsatser och inte innehålla aromer.
 • Olja som används ska vara inhemsk. För närvarande krävs inte mathantverksolja.
 • Pektin (E440) och agar (E406) tillåts. 
 • Inhemsk spritättika/vinäger/kombuchavinäger godkänns. E260 (ättiksyra) godkänns inte.
 •  
 • Bär-, frukt- eller grönsaksjuice ska vara tillverkade genom en mekanisk process (centrifugerad/pressad) där inget lagts till eller tagits bort. 
 • Sorten/sorterna ska vara kända (i fråga om gårdens gamla sorter deras historia, i fråga om skogsbär och odlingsrymlingar uppgift om växtområde).
 • Vid användning av flera sorter/frukter/grönsaker/kombinationer uppges procentandelen för varje sort och olika kombinationer certifieras med egna certifikat.
 • Användning av enzymer för att extrahera juicer från bär- eller fruktmassa är inte tillåtet. 
 •  
 • Mjölkråvaran ska vara ohomogeniserad och ostandardiserad i fråga om fett- och proteinhalt.
 • Genmodifierad löpeenzym tillåts inte. 
 • Röken eller rökaromen ska skapas med hjälp av naturlig rök i företaget som en del av tillverkningsprocessen eller hos en lokal samarbetspartner. Om en samarbetspartner sköter rökningen, ska det anges i ansökan
 • Olja som används i “salladsost” (oljemarinerad) ska vara inhemsk. 
 • Salt som tillsätts får inte innehålla klumpförebyggande medel (E554, E535, E536).
 • I smör och surmjölksprodukter ska mjölkens ursprung vara känt på gårdsnivå.
 • Det rekommenderas att huvudråvaran är närproducerad, men inhemsk råvara tillåts. 
 • OBS! Mjöl får inte innehålla mjölförbättrare (askorbinsyra E300, alfa-amylas).
 • Ekologiskt socker får vara utländskt, men övriga sötningsmedel ska vara inhemska och naturliga.
 • Kryddor och andra smaksättare ska vara naturliga och utan tillsatser, men kan vara utländska, om inhemska sådana inte finns att få.
 • Salt som tillsätts får inte innehålla klumpförebyggande medel (E554, E535, E536).
 • Bröd får inte innehålla tillsatser. Kemiska jäsningsmedel (bakpulver E450, bikarbonat E500) tillåts i kaffebröd. 
 • Margarin och andra fettblandningar är inte tillåtna. Smör, olja, ägg o.d. ska vara inhemska. För närvarande behöver smör, olja o.d. som används inte vara mathantverk.
 • Vin, fruktvin och cider

  • Bär, frukt, örter o.d. ska ha vuxit i Finland.
  • Ekologiskt socker får vara utländskt, övriga sötningsmedel ska vara inhemska och naturliga. I mousserande drycker ska all kolsyra komma från jäsningen.

   

   

 • Öl

  • Malten ska vara inhemsk, den ska vara mältad och inte enzymbehandlad.
  • Humle ska vara av finskt ursprung. Andra smaksättningar av naturliga ingredienser är tillåtna. Kolsyran ska komma från jäsningen. 

   

 • Kombucha, jun, vattenkefir o.d.

  • Råvarorna ska vara inhemska.
  • Ekologiskt socker får vara utländskt. Dryckerna ska vara tillverkade genom mjölksyrejäsning. All kolsyra ska vara naturlig.
 • Kryddblandningar ska bestå av enbart inhemska ingredienser (undantag salt, men saltet får inte innehålla tillsatser).
 • Honungens ursprung (ort) ska uppges i ansökan.
 • Honungen får inte vara uppvärmd över 42 grader.
 • Honungen ska vara antingen klar och flytande eller finkristalliserad med jämn konsistens (inte skiktad), mjuk och lätt att skeda upp i rumstemperatur.

Honungsprodukter

 • Ska uppfylla samma kriterier som honung. 
 • De smaksättare som används ska vara närproducerade eller åtminstone inhemska. Om eteriska oljor tillsätts ska dessa vara hantverksmässigt tillverkade. 
 • Också honungsprodukter ska vara finkristalliserade med jämn konsistens.
 • Olja och vinäger ska vara hantverksmässigt tillverkade. Vinäger ska tillverkas av vin som uppfyller definitionen för mathantverk (se jästa drycker).
 • Smaksatt olja och vinäger ska vara hantverksmässigt tillverkade. Smaksättare ska vara inhemska och naturliga. 
 •  
 • Den ättika och olja som används ska uppfylla mathantverksprinciperna. Kryddor kan vara utländska, om inhemska sådana inte finns. 
 • Salt får inte innehålla klumpförebyggande medel (E554, E535, E536).
 •  
 • Råvarorna ska vara inhemska. Mjölken eller grädden ska vara ohomogeniserad och ostandardiserad i fråga om fett- och proteinhalt. Sylter, mos, puréer o.d. ska vara mathantverk. 
 • Ekologiskt socker får vara utländskt, men övriga sötningsmedel ska vara inhemska och naturliga. 
 • Färdiga kryddblandningar godkänns inte. Sådana kryddor som inte finns att få som inhemska, kan vara utländska. 
 • Tillsatserna agar (E406), pektin (E440) och fruktkärnmjöl (E410) är för närvarande tillåtna.