Bli medlem i föreningen

Vi hoppas att DU är intresserad av att vara medlem i denna förening, som vill främja,  nätverka och utveckla småskalig livsmedelsproduktion på Åland.

Föreningen har fått Paf-bidrag och har på så sätt möjlighet att ha en verksamhetsledare som arbetar 25%.

Som aktiv medlem betalar du 20 euro personligen och som stödjande medlem betalar du 10 euro. Den stödjande medlemmen har inte rösträtt vid eventuella val. 

BETALA avgiften före 29 juni 2020. 

 

 

Inbetalning till: IBAN: FI3866010010264398
BIC: AABAFI22
Mottagare: Mathantverkare på Åland r.f
Förfallodag: 29.6 2020
Avgift: 20 € aktiv medlem 10 € stödjande medlem

Medlemmarna får delta i förmånliga utbildningar, inspirationsträffar och ta del av ett växande nätverk på Åland!